KK RØR

Kalle og Kjetils RØR AS

Postadresse:
    Rogstadmyra 19
    4020 STAVANGER

Telefon:
    91 65 75 50

Fax:
    51 88 32 49

Mobil:
 Kalle :91 65 75 50
 Kjetil :91 65 75 51
 Erik :91 65 75 52

 Email:
 
   firmapost@kkror.no

Facebook:
   www.facebook.com/kkror.as